Sách
658.85 B.105.H
Bán hàng bằng trí tuệ xúc cảm :
DDC 658.85
Tác giả CN Blount, Jeb
Nhan đề Bán hàng bằng trí tuệ xúc cảm : Cách các siêu cao thủ sử dụng đòn bẩy trí tuệ xúc cảm trong bán hàng để chốt các thương vụ phức tạp / Jeb Blount ; Vũ Thanh Tùng dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 413tr. ; 23cm
Tóm tắt Gồm các câu chuyện cá nhân điển hình về việc áp dụng chiến thuật tâm lý trong việc bán hàng, những kinh nghiệm cảm tính và các kỹ năng trong xây dựng mối quan hệ, gây cảm tình, khám phá, đàm phán, thuyết phục nhằm tác động đến các hành vi mua hàng - một phương pháp hiệu quả trong việc làm chủ và chốt các thương vụ phức tạp
Từ khóa tự do Tâm lí
Từ khóa tự do Cảm xúc
Từ khóa tự do Nghệ thuật bán hàng
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003006
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004247-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159096
00211
004F16256FE-40B0-4644-AFBB-239D7EBA289A
005202005200954
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c138000
039|y20200520095626|zlethietmay
082 |a658.85|bB.105.H
100 |aBlount, Jeb
245 |aBán hàng bằng trí tuệ xúc cảm : |bCách các siêu cao thủ sử dụng đòn bẩy trí tuệ xúc cảm trong bán hàng để chốt các thương vụ phức tạp / |cJeb Blount ; Vũ Thanh Tùng dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2019
300 |a413tr. ; |c23cm
520 |aGồm các câu chuyện cá nhân điển hình về việc áp dụng chiến thuật tâm lý trong việc bán hàng, những kinh nghiệm cảm tính và các kỹ năng trong xây dựng mối quan hệ, gây cảm tình, khám phá, đàm phán, thuyết phục nhằm tác động đến các hành vi mua hàng - một phương pháp hiệu quả trong việc làm chủ và chốt các thương vụ phức tạp
653 |aTâm lí
653 |aCảm xúc
653 |aNghệ thuật bán hàng
653 |aBí quyết thành công
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003006
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004247-8
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003006 Kho Đọc tầng 2 658.85 B.105.H Sách tiếng Việt 1
2 202004247 Kho Mượn tầng 2 658.85 B.105.H Sách tiếng Việt 2 Hạn trả:01-10-2020
3 202004248 Kho Mượn tầng 2 658.85 B.105.H Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào