Sách
172 T.452.B
Tôi bao giờ cũng là người yêu nước /
DDC 172
Nhan đề Tôi bao giờ cũng là người yêu nước / Phan Tuyết
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2019
Mô tả vật lý 219tr. ; 19cm
Tóm tắt Những chuyện kể về tinh thần yêu nước của Bác Hồ. Một số bài viết, bài nói, thư…của Bác Hồ về tinh thần yêu nước
Từ khóa tự do Bài nói
Từ khóa tự do Bác Hồ
Từ khóa tự do Thư
Từ khóa tự do Bài viết
Từ khóa tự do Chuyện kể
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003030
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004295-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159137
00211
004E1EE0162-7EDA-45B5-8FFD-C36EA6B2A4AD
005202005211004
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c72000
039|y20200521100557|zhongnhung
082 |a172|bT.452.B
245 |aTôi bao giờ cũng là người yêu nước / |cPhan Tuyết
260 |aH. : |bDân trí, |c2019
300 |a219tr. ; |c19cm
520 |aNhững chuyện kể về tinh thần yêu nước của Bác Hồ. Một số bài viết, bài nói, thư…của Bác Hồ về tinh thần yêu nước
653 |aBài nói
653 |aBác Hồ
653 |aThư
653 |aBài viết
653 |aChuyện kể
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003030
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004295-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003030 Kho Đọc tầng 2 172 T.452.B Sách tiếng Việt 1
2 202004295 Kho Mượn tầng 2 172 T.452.B Sách tiếng Việt 2
3 202004296 Kho Mượn tầng 2 172 T.452.B Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào