Sách
335.4346 N.114.M
50 năm di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh - những giá trị còn mãi /
DDC 335.4346
Tác giả CN Lam Hạnh
Nhan đề 50 năm di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh - những giá trị còn mãi / Lam Hạnh
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2019
Mô tả vật lý 195tr. ; 21cm
Tóm tắt Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí MInh, Nguyên văn các bản viết di chúc, giá trị bền vững của di chúc...
Từ khóa tự do Di chúc
Từ khóa tự do Bác Hồ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003027
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004289-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159139
00211
004796D2150-800A-4663-848A-EAEDEAA7662C
005202005211018
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c65000
039|y20200521102017|zhongnhung
082 |a335.4346|bN.114.M
100 |aLam Hạnh
245 |a50 năm di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh - những giá trị còn mãi / |cLam Hạnh
260 |aH. : |bThanh niên, |c2019
300 |a195tr. ; |c21cm
520 |aGiới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí MInh, Nguyên văn các bản viết di chúc, giá trị bền vững của di chúc...
653 |aDi chúc
653 |aBác Hồ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003027
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004289-90
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003027 Kho Đọc tầng 2 335.4346 N.114.M Sách tiếng Việt 1
2 202004289 Kho Mượn tầng 2 335.4346 N.114.M Sách tiếng Việt 2
3 202004290 Kho Mượn tầng 2 335.4346 N.114.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào