Sách
959.704092 NH.556.CH
Những chặng đường lịch sử Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh /
DDC 959.704092
Tác giả CN Nguyễn Văn Khoan
Nhan đề Những chặng đường lịch sử Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 215tr. ; 19cm
Tóm tắt Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong cách cộng sản và công nhân quốc tế, bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.
Từ khóa tự do Nguyễn Tất Thành
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do Tiểu sử
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Nguyễn Ái Quốc
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003028
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004291-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159140
00211
004C23B4F1C-60C6-40B7-989A-86B721A082A1
005202005211025
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c64000
039|y20200521102726|zhongnhung
082 |a959.704092|bNH.556.CH
100 |aNguyễn Văn Khoan
245 |aNhững chặng đường lịch sử Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh / |cNguyễn Văn Khoan
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a215tr. ; |c19cm
520 |aCuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong cách cộng sản và công nhân quốc tế, bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.
653 |aNguyễn Tất Thành
653 |aSự nghiệp
653 |aTiểu sử
653 |aHồ Chí Minh
653 |aNguyễn Ái Quốc
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003028
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004291-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003028 Kho Đọc tầng 2 959.704092 NH.556.CH Sách tiếng Việt 1
2 202004291 Kho Mượn tầng 2 959.704092 NH.556.CH Sách tiếng Việt 2
3 202004292 Kho Mượn tầng 2 959.704092 NH.556.CH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào