Sách
649 CH.100.NG
Cha Ngang Tàng Con Ương Ngạnh :
DDC 649
Tác giả CN Keen Sam
Nhan đề Cha Ngang Tàng Con Ương Ngạnh : Hòa giải mâu thuẫn giữa cha và con / Sam Keen, Gifford Keen; Chương Ngọc
Nhan đề khác Prodigal father wayward son
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 271tr. ; 19cm
Tóm tắt Cuốn sách là một bài học cảm động và ấm áp về sự ăn năn, tha thứ và hòa giải mâu thuẫn trong mối quan hệ cha con. Truyền cảm hứng cho những ai tìm kiếm hình mẫu lý tưởng để noi theo, đồng thời hướng dẫn người đọc cách vượt qua những vết thương xuất phát từ sự thù hằn và hiểu nhầm kéo dài.
Từ khóa tự do Cha
Từ khóa tự do Giáo dục gia đình
Từ khóa tự do Con
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003024
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004285-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159143
00211
0047BA560E8-9313-4043-81A4-438BCF5EFE14
005202005211454
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c105000
039|y20200521145615|zhongnhung
082 |a649|bCH.100.NG
100 |a Keen Sam
245 |aCha Ngang Tàng Con Ương Ngạnh : |bHòa giải mâu thuẫn giữa cha và con / |c Sam Keen, Gifford Keen; Chương Ngọc
246 |aProdigal father wayward son
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2019
300 |a271tr. ; |c19cm
520 |aCuốn sách là một bài học cảm động và ấm áp về sự ăn năn, tha thứ và hòa giải mâu thuẫn trong mối quan hệ cha con. Truyền cảm hứng cho những ai tìm kiếm hình mẫu lý tưởng để noi theo, đồng thời hướng dẫn người đọc cách vượt qua những vết thương xuất phát từ sự thù hằn và hiểu nhầm kéo dài.
653 |aCha
653 |aGiáo dục gia đình
653 |aCon
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003024
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004285-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003024 Kho Đọc tầng 2 649 CH.100.NG Sách tiếng Việt 1
2 202004285 Kho Mượn tầng 2 649 CH.100.NG Sách tiếng Việt 2
3 202004286 Kho Mượn tầng 2 649 CH.100.NG Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào