Sách
294.3 T.550.GI
Từ Giã Cuộc Đời Với Tâm An Lạc :
DDC 294.3
Tác giả CN Rinpoche Anyen
Nhan đề Từ Giã Cuộc Đời Với Tâm An Lạc : Hướng dẫn của Phật giáo Tây Tạng về việc chuẩn bị cho cái chết / Anyen Rinpoche; Thái An
Nhan đề khác Dying with confidence
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 215tr. ; 21cm
Tóm tắt Trong cuốn sách này, Anyen Rinpoche cho chúng ta thông tin thực tiễn, có lợi cả cho những người tìm kiếm một cái chết kiểu Phật giáo Tây Tạng lẫn những người không theo Phật giáo và muốn giúp người thân hoặc bạn bè đối diện với cái chết theo truyền thống ấy. Ông khuyến khích chúng ta tự chịu trách nhiệm như những người tu tập Phật pháp, đánh giá sự tu tập của mình một cách thành thật, suy ngẫm sâu sắc về vô thường – sự vô thường của chính chúng ta, sử dụng quá trình lâm chung để thúc đẩy khát vọng giác ngộ.
Từ khóa tự do Cái chết
Từ khóa tự do Phật giáo
Từ khóa tự do Tây Tạng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159145
00211
004F4A781B4-CDE6-4F19-812F-97C8FCC3CD78
005202005211506
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c85000
039|y20200521150808|zhongnhung
082 |a294.3|bT.550.GI
100 |aRinpoche Anyen
245 |aTừ Giã Cuộc Đời Với Tâm An Lạc : |bHướng dẫn của Phật giáo Tây Tạng về việc chuẩn bị cho cái chết / |cAnyen Rinpoche; Thái An
246 |aDying with confidence
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a215tr. ; |c21cm
520 |aTrong cuốn sách này, Anyen Rinpoche cho chúng ta thông tin thực tiễn, có lợi cả cho những người tìm kiếm một cái chết kiểu Phật giáo Tây Tạng lẫn những người không theo Phật giáo và muốn giúp người thân hoặc bạn bè đối diện với cái chết theo truyền thống ấy. Ông khuyến khích chúng ta tự chịu trách nhiệm như những người tu tập Phật pháp, đánh giá sự tu tập của mình một cách thành thật, suy ngẫm sâu sắc về vô thường – sự vô thường của chính chúng ta, sử dụng quá trình lâm chung để thúc đẩy khát vọng giác ngộ.
653 |aCái chết
653 |aPhật giáo
653 |aTây Tạng
890|a0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào