Sách
133.5 S.111.M
60 Năm Sinh Trong Hoa Giáp /
DDC 133.5
Tác giả CN Vũ Đức Huynh
Nhan đề 60 Năm Sinh Trong Hoa Giáp / Vũ Đức Huynh, Vũ Văn Chinh
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 239tr. ; 19cm
Tóm tắt tập hợp từ nhiều kiểm chứng Đông, Tây, kim cổ góp phần dự báo để bạn đọc chiêm nghiệm và tham khảo. Dự đoán tương lai của mỗi người theo từng năm sinh sẽ phải trải qua trong thời gian sống thế nào.
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Vận mệnh
Từ khóa tự do Tử vi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003020
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004275-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159150
00211
004C94B16AF-CD24-4B0F-B634-6A151C11BDBE
005202005220809
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c66000
039|y20200522081107|zhongnhung
082 |a133.5|bS.111.M
100 |aVũ Đức Huynh
245 |a60 Năm Sinh Trong Hoa Giáp / |cVũ Đức Huynh, Vũ Văn Chinh
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a239tr. ; |c19cm
520 |atập hợp từ nhiều kiểm chứng Đông, Tây, kim cổ góp phần dự báo để bạn đọc chiêm nghiệm và tham khảo. Dự đoán tương lai của mỗi người theo từng năm sinh sẽ phải trải qua trong thời gian sống thế nào.
653 |aCon người
653 |aVận mệnh
653 |aTử vi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003020
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004275-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003020 Kho Đọc tầng 2 133.5 S.111.M Sách tiếng Việt 1
2 202004275 Kho Mượn tầng 2 133.5 S.111.M Sách tiếng Việt 2
3 202004276 Kho Mượn tầng 2 133.5 S.111.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào