Sách
658.409082 B.565.PH
Bứt phá giới hạn :
DDC 658.409082
Tác giả CN Chiquet, Maureen
Nhan đề Bứt phá giới hạn : Phụ nữ, lãnh đạo, và thành công theo cách của riêng mình = Beyond the label : women, leadership, and success on our own terms / Maureen Chiquet ; Võ Công Hùng
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 363tr. ; 21cm
Tóm tắt Chứa đựng nhiều hiểu biết sâu sắc và đầy cảm hứng của tác giả về nhận thức cá nhân và sự nghiệp thông qua câu chuyện về cách mà tác giả đã phát triển phong cách lãnh đạo đầy nữ tính của riêng mình và bằng cách đó, cô đạt được thành công nổi bật trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống
Từ khóa tự do Phụ nữ
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003143
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004509-10
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159213
00211
004A2ED3B75-8649-48EF-B46F-71B1FC064A26
005202005261445
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c112000
039|y20200526144623|zhongnhung
082 |a658.409082|bB.565.PH
100 |aChiquet, Maureen
245 |aBứt phá giới hạn : |bPhụ nữ, lãnh đạo, và thành công theo cách của riêng mình = Beyond the label : women, leadership, and success on our own terms / |cMaureen Chiquet ; Võ Công Hùng
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |b Nxb. Trẻ, |c2018
300 |a363tr. ; |c21cm
520 |aChứa đựng nhiều hiểu biết sâu sắc và đầy cảm hứng của tác giả về nhận thức cá nhân và sự nghiệp thông qua câu chuyện về cách mà tác giả đã phát triển phong cách lãnh đạo đầy nữ tính của riêng mình và bằng cách đó, cô đạt được thành công nổi bật trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống
653 |aPhụ nữ
653 |aThành công
653 |aLãnh đạo
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003143
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004509-10
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003143 Kho Đọc tầng 2 658.409082 B.565.PH Sách tiếng Việt 1
2 202004509 Kho Mượn tầng 2 658.409082 B.565.PH Sách tiếng Việt 2
3 202004510 Kho Mượn tầng 2 658.409082 B.565.PH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào