Sách
823.92 NH.100.GI
Nhà giả kim :
DDC 823.92
Tác giả CN Scott, Michael
Nhan đề Nhà giả kim : Bí mật của Nicholas Flamel bất tử / Michael Scott ; Hoàng Dạ Thi
Nhan đề khác The alchemyst: The secrets of the immortal Nicholas Flamel
Lần xuất bản In lần thứ 14
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 467tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Ailen
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003137
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004497-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159224
00211
004BF46EBBC-8E01-422E-9F11-2D42EBAE8FDA
005202005271419
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c120000
039|y20200527142048|zhongnhung
082 |a823.92|bNH.100.GI
100 |aScott, Michael
245 |aNhà giả kim : |bBí mật của Nicholas Flamel bất tử / |cMichael Scott ; Hoàng Dạ Thi
246 |aThe alchemyst: The secrets of the immortal Nicholas Flamel
250 |aIn lần thứ 14
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2018
300 |a467tr. ; |c21cm
651 |aAilen
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003137
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004497-8
890|a3|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003137 Kho Đọc tầng 2 823.92 NH.100.GI Sách tiếng Việt 1
2 202004497 Kho Mượn tầng 2 823.92 NH.100.GI Sách tiếng Việt 2
3 202004498 Kho Mượn tầng 2 823.92 NH.100.GI Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào