Sách
650.1 C.430.Đ
Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế :
DDC 650.1
Tác giả CN Inamori Kazuo
Nhan đề Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế : Vương đạo cuộc đời / Inamori Kazuo ; Nguyễn Đỗ An Nhiên
Nhan đề khác 人生の王道
Lần xuất bản In lần thứ 8
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 203tr. ; 21cm
Tóm tắt Tìm hiểu những kinh nghiệm sống và kinh doanh với những lý giải đầy tâm tư của chính tác giả qua kinh nghiệm của bản thân
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003136
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004495-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159225
00211
004ADA064B0-2DB4-4255-A7D9-6676B25C5C99
005202005271425
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c60000
039|y20200527142650|zhongnhung
082 |a650.1|bC.430.Đ
100 |aInamori Kazuo
245 |aCon đường đi đến thành công bằng sự tử tế : |bVương đạo cuộc đời / |cInamori Kazuo ; Nguyễn Đỗ An Nhiên
246 |a人生の王道
250 |aIn lần thứ 8
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2018
300 |a203tr. ; |c21cm
520 |aTìm hiểu những kinh nghiệm sống và kinh doanh với những lý giải đầy tâm tư của chính tác giả qua kinh nghiệm của bản thân
653 |aKinh doanh
653 |aBí quyết thành công
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003136
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004495-6
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003136 Kho Đọc tầng 2 650.1 C.430.Đ Sách tiếng Việt 1
2 202004495 Kho Mượn tầng 2 650.1 C.430.Đ Sách tiếng Việt 2
3 202004496 Kho Mượn tầng 2 650.1 C.430.Đ Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào