Sách
895.922803 K.600.Ư
Ký ức được đánh số :
DDC 895.922803
Tác giả CN Sun
Nhan đề Ký ức được đánh số : Trích nhật ký hư cấu / Sun
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 368tr. ; 20cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Nhật kí
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003138
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004499-500
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159226
00211
004C16A62C4-859E-485F-ACD0-6482854A3574
005202005271429
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c135000
039|y20200527143036|zhongnhung
082 |a895.922803|bK.600.Ư
100 |aSun
245 |aKý ức được đánh số : |bTrích nhật ký hư cấu / |cSun
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2019
300 |a368tr. ; |c20cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aNhật kí
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003138
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004499-500
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003138 Kho Đọc tầng 2 895.922803 K.600.Ư Sách tiếng Việt 1
2 202004499 Kho Mượn tầng 2 895.922803 K.600.Ư Sách tiếng Việt 2
3 202004500 Kho Mượn tầng 2 895.922803 K.600.Ư Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào