Sách
823.92 PH.109.S
Pháp sư :
DDC 823.92
Tác giả CN Scott, Michael
Nhan đề Pháp sư : Tiểu thuyết / Michael Scott ; Thanh Tuyền
Nhan đề khác The magician
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 547tr. ; 21cm
Tùng thư Bí mật của Nicholas Flamel bất tử
Tên vùng địa lý Ailen
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003135
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004493-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159227
00211
00417D7C59E-D5F9-4ACE-9A59-B98A3F356DD4
005202005271439
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c145000
039|y20200527144048|zhongnhung
082 |a823.92|bPH.109.S
100 |aScott, Michael
245 |aPháp sư : |bTiểu thuyết / |cMichael Scott ; Thanh Tuyền
246 |aThe magician
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2019
300 |a547tr. ; |c21cm
490 |aBí mật của Nicholas Flamel bất tử
651 |aAilen
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTiểu thuyết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003135
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004493-4
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003135 Kho Đọc tầng 2 823.92 PH.109.S Sách tiếng Việt 1
2 202004493 Kho Mượn tầng 2 823.92 PH.109.S Sách tiếng Việt 2
3 202004494 Kho Mượn tầng 2 823.92 PH.109.S Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào