Sách
895.922808 H.110.M
Hát mãi một mình :
DDC 895.922808
Tác giả CN Đỗ Phấn
Nhan đề Hát mãi một mình : Tản văn / Đỗ Phấn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 426tr. ; 20cm
Tùng thư Hà Nội trong mắt một người
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tản văn
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003134
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004491-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159228
00211
0047B59FAE9-BF4D-439E-94FD-E29114D10EDC
005202005271445
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c120000
039|y20200527144653|zhongnhung
082 |a895.922808|bH.110.M
100 |aĐỗ Phấn
245 |aHát mãi một mình : |bTản văn / |cĐỗ Phấn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2019
300 |a426tr. ; |c20cm
490 |aHà Nội trong mắt một người
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTản văn
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003134
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004491-2
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003134 Kho Đọc tầng 2 895.922808 H.110.M Sách tiếng Việt 1
2 202004491 Kho Mượn tầng 2 895.922808 H.110.M Sách tiếng Việt 2
3 202004492 Kho Mượn tầng 2 895.922808 H.110.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào