Sách
895.922803 V.308.V
Viết vụn...thời gian /
DDC 895.922803
Tác giả CN Nguyễn Thủy Nguyên
Nhan đề Viết vụn...thời gian / Nguyễn Thủy Nguyên
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả vật lý 259tr. ; 20cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tản văn
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003132
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004487-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159230
00211
004A9CF76D8-85B0-4208-A46D-9DA32469FFC0
005202005271501
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c98000
039|a20200527150232|bhongnhung|y20200527150056|zhongnhung
082 |a895.922803|bV.308.V
100 |aNguyễn Thủy Nguyên
245 |aViết vụn...thời gian / |cNguyễn Thủy Nguyên
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2018
300 |a259tr. ; |c20cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTản văn
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003132
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004487-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003132 Kho Đọc tầng 2 895.922803 V.308.V Sách tiếng Việt 1
2 202004487 Kho Mượn tầng 2 895.922803 V.308.V Sách tiếng Việt 2
3 202004488 Kho Mượn tầng 2 895.922803 V.308.V Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào