Sách
650.1 A.103.CH
Ai che lưng cho bạn :
DDC 650.1
Tác giả CN Ferrazzi, Keith
Nhan đề Ai che lưng cho bạn : = Who's got your back : Chương trình đột phá nhằm xây dựng mối quan hệ sâu sắc, tin cậy giúp kiến tạo thành công và sẽ không để bạn thất bại / Keith Ferrazzi ; Trần Thị Ngân Tuyến
Lần xuất bản In lần thứ 25
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 421tr. ; 21cm
Tóm tắt Tập hợp những phương thức thay đổi hành vi tạo nên sự thành công trên thế giới, làm nền tảng cho sự trưởng thành và thay đổi cá nhân, tạo động lực lên hành động, giúp bạn xây dựng mối quan hệ trong công việc và đạt được những thành công
Từ khóa tự do Quan hệ xã hội
Từ khóa tự do Cá nhân
Từ khóa tự do Công việc
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003131
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004485-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159231
00211
004085B874C-6485-44CE-854B-8BD9CA3CA56D
005202005271516
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c110000
039|y20200527151757|zhongnhung
082 |a650.1|bA.103.CH
100 |aFerrazzi, Keith
245 |aAi che lưng cho bạn : |b= Who's got your back : Chương trình đột phá nhằm xây dựng mối quan hệ sâu sắc, tin cậy giúp kiến tạo thành công và sẽ không để bạn thất bại / |cKeith Ferrazzi ; Trần Thị Ngân Tuyến
250 |aIn lần thứ 25
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb.Trẻ, |c2019
300 |a421tr. ; |c21cm
520 |aTập hợp những phương thức thay đổi hành vi tạo nên sự thành công trên thế giới, làm nền tảng cho sự trưởng thành và thay đổi cá nhân, tạo động lực lên hành động, giúp bạn xây dựng mối quan hệ trong công việc và đạt được những thành công
653 |aQuan hệ xã hội
653 |aCá nhân
653 |aCông việc
653 |aBí quyết thành công
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003131
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004485-6
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003131 Kho Đọc tầng 2 650.1 A.103.CH Sách tiếng Việt 1
2 202004485 Kho Mượn tầng 2 650.1 A.103.CH Sách tiếng Việt 2
3 202004486 Kho Mượn tầng 2 650.1 A.103.CH Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:19-03-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào