Sách
327.7300905 S.309.C
Siêu cường :
DDC 327.7300905
Tác giả CN Bremmer, Ian
Nhan đề Siêu cường : Ba lựa chọn về vai trò của Hoa Kỳ đối với thế giới / Ian Bremmer ; Phạm Trang Nhung
Nhan đề khác Superpower
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 339tr. ; 21cm
Tóm tắt Trình bày về mô hình sức mạnh nước Mỹ mà trong đó, tác giả nêu ra 3 lựa chọn về vị trí siêu cường, cũng là 3 "trường phái" chính về chính sách đối ngoại của Mỹ: Độc lập, thực dụng, thiết yếu. Với mỗi lựa chọn, tác giả đưa ra những lý lẽ, phân tích ưu - nhược điểm; qua đó, giúp bạn đọc tư duy rõ ràng hơn về vai trò của nước Mỹ trên thế giới
Từ khóa tự do Địa chính trị
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Chính trị thế giới
Từ khóa tự do Đối ngoại
Từ khóa tự do Thế kỉ 21
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003126
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004475-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159236
00211
00445F52D6E-BA7B-42F1-A8F9-74A3FC2FFE09
005202005271538
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c140000
039|y20200527153937|zhongnhung
082 |a327.7300905|bS.309.C
100 |aBremmer, Ian
245 |aSiêu cường : |bBa lựa chọn về vai trò của Hoa Kỳ đối với thế giới / |cIan Bremmer ; Phạm Trang Nhung
246 |aSuperpower
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ, |c2019
300 |a339tr. ; |c21cm
520 |aTrình bày về mô hình sức mạnh nước Mỹ mà trong đó, tác giả nêu ra 3 lựa chọn về vị trí siêu cường, cũng là 3 "trường phái" chính về chính sách đối ngoại của Mỹ: Độc lập, thực dụng, thiết yếu. Với mỗi lựa chọn, tác giả đưa ra những lý lẽ, phân tích ưu - nhược điểm; qua đó, giúp bạn đọc tư duy rõ ràng hơn về vai trò của nước Mỹ trên thế giới
653 |aĐịa chính trị
653 |aMỹ
653 |aChính trị thế giới
653 |aĐối ngoại
653 |aThế kỉ 21
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003126
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004475-6
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003126 Kho Đọc tầng 2 327.7300905 S.309.C Sách tiếng Việt 1
2 202004475 Kho Mượn tầng 2 327.7300905 S.309.C Sách tiếng Việt 2
3 202004476 Kho Mượn tầng 2 327.7300905 S.309.C Sách tiếng Việt 3 Hạn trả:20-01-2021
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào