Sách
428 B.100.M
30 chủ đề từ vựng Tiếng Anh :.
DDC 428
Tác giả CN Trang Anh
Nhan đề 30 chủ đề từ vựng Tiếng Anh :. Trang AnhT2 /
Thông tin xuất bản H. : Đại học Sư phạm, 2020
Mô tả vật lý 471tr. ; 27cm
Tóm tắt Gồm 15 chủ đề từ vựng tiếng Anh thuộc mọi lĩnh vực của đời sống; hệ thống từ vựng, cấu trúc theo chủ đề bài học; các dạng phát âm, trọng âm, chọn đáp án đúng, đồng nghĩa - trái nghĩa, đọc hiểu, đọc điền
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Từ vựng
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003153
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004530-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159237
00211
0043BDE1AFC-B265-4BD8-B257-8D437425DB39
005202005290932
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c190000
039|y20200529093333|zlethietmay
082 |a428|bB.100.M
100 |aTrang Anh
245 |a30 chủ đề từ vựng Tiếng Anh :. |nT2 / |cTrang Anh
260 |aH. : |bĐại học Sư phạm, |c2020
300 |a471tr. ; |c27cm
520 |aGồm 15 chủ đề từ vựng tiếng Anh thuộc mọi lĩnh vực của đời sống; hệ thống từ vựng, cấu trúc theo chủ đề bài học; các dạng phát âm, trọng âm, chọn đáp án đúng, đồng nghĩa - trái nghĩa, đọc hiểu, đọc điền
653 |aTiếng Anh
653 |aTừ vựng
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003153
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004530-1
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003153 Kho Đọc tầng 2 428 B.100.M Sách tiếng Việt 1
2 202004530 Kho Mượn tầng 2 428 B.100.M Sách tiếng Việt 2
3 202004531 Kho Mượn tầng 2 428 B.100.M Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào