Sách
303.4094897 NH.556.S
Những sáng kiến Phần Lan :
DDC 303.4094897
Tác giả CN Taipale, LLkka
Nhan đề Những sáng kiến Phần Lan : Lý do Phần Lan phát triển như ngày nay / LLkka Taipale ; Trần Minh Anh Thư, Đỗ Mạnh Toàn, Trần Phương Thảo
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2019
Mô tả vật lý 456tr. ; 23cm
Tóm tắt Cuốn sách này trình bày rất nhiều các khía cạnh của câu truyện thành công này, với các chủ điểm từ quốc hội độc viện đến tủ phơi bát, từ chăm sóc trẻ ban ngày tới cầu giặt công cộng, từ công việc cộng đồng (“đàn ong thợ”) đến chủ nghĩa ba bên, từ bơi lội trong băng đến chính phủ liên hiệp, và từ hệ điều hành Linux đến Ông già Noel. Tất cả những thành tựu này có thể thể hiện cô đọng trong sáu bí quyết của giáo dục miễn phí, chính quyền tự quản, bình đẳng giới, tính xã hội dân sự, ra quyết định dựa trên sự đồng thuận và an sinh xã hội cho tất cả mọi người – và niềm tin cũng như sự bình yên xã hội và những điều này đem lại.
Từ khóa tự do Sáng kiến
Từ khóa tự do Chất lượng cuộc sống
Từ khóa tự do Điều kiện
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003155
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004389, 202004533
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159238
00211
0048633103A-84BC-4F99-BE01-8D432A33CDCB
005202006010925
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c130000
039|y20200601092616|zlethietmay
082 |a303.4094897|bNH.556.S
100 |aTaipale, LLkka
245 |aNhững sáng kiến Phần Lan : |bLý do Phần Lan phát triển như ngày nay / |cLLkka Taipale ; Trần Minh Anh Thư, Đỗ Mạnh Toàn, Trần Phương Thảo
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb.Trẻ, |c2019
300 |a456tr. ; |c23cm
520 |aCuốn sách này trình bày rất nhiều các khía cạnh của câu truyện thành công này, với các chủ điểm từ quốc hội độc viện đến tủ phơi bát, từ chăm sóc trẻ ban ngày tới cầu giặt công cộng, từ công việc cộng đồng (“đàn ong thợ”) đến chủ nghĩa ba bên, từ bơi lội trong băng đến chính phủ liên hiệp, và từ hệ điều hành Linux đến Ông già Noel. Tất cả những thành tựu này có thể thể hiện cô đọng trong sáu bí quyết của giáo dục miễn phí, chính quyền tự quản, bình đẳng giới, tính xã hội dân sự, ra quyết định dựa trên sự đồng thuận và an sinh xã hội cho tất cả mọi người – và niềm tin cũng như sự bình yên xã hội và những điều này đem lại.
653 |aSáng kiến
653 |aChất lượng cuộc sống
653 |aĐiều kiện
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003155
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004389, 202004533
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003155 Kho Đọc tầng 2 303.4094897 NH.556.S Sách tiếng Việt 1
2 202004389 Kho Mượn tầng 2 303.4094897 NH.556.S Sách tiếng Việt 2
3 202004533 Kho Mượn tầng 2 303.4094897 NH.556.S Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào