Sách
362.6 C.120.N
Cẩm nang chăm sóc cha mẹ già /
DDC 362.6
Tác giả CN Morris, Virginia
Nhan đề Cẩm nang chăm sóc cha mẹ già / Virginia Morris; Thanh Mai dịch
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2019
Mô tả vật lý 518tr. ; 24cm
Tóm tắt chăm sóc tại gia, tài chính, pháp lý, y tế, điều chỉnh cảm xúc, xử lý chuyện hậu sự, xung đột giữa các thành viên trong gia đình và những nhu cầu về tinh thần. Cuốn sách này không chỉ hỗ trợ cho những người chăm sóc cha mẹ già mà còn cung cấp những thông tin tham khảo bổ ích .
Từ khóa tự do Cha mẹ
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Chăm sóc
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003156
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202004336
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159239
00211
004ED9E711F-1EAB-41CE-8C5F-0B8A5F3C5D68
005202006010939
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c180000
039|y20200601094052|zlethietmay
082 |a362.6|bC.120.N
100 |aMorris, Virginia
245 |aCẩm nang chăm sóc cha mẹ già / |cVirginia Morris; Thanh Mai dịch
260 |aH. : |bDân trí, |c2019
300 |a518tr. ; |c24cm
520 |achăm sóc tại gia, tài chính, pháp lý, y tế, điều chỉnh cảm xúc, xử lý chuyện hậu sự, xung đột giữa các thành viên trong gia đình và những nhu cầu về tinh thần. Cuốn sách này không chỉ hỗ trợ cho những người chăm sóc cha mẹ già mà còn cung cấp những thông tin tham khảo bổ ích .
653 |aCha mẹ
653 |aCẩm nang
653 |aChăm sóc
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003156
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202004336
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003156 Kho Đọc tầng 2 362.6 C.120.N Sách tiếng Việt 1
2 202004336 Kho Mượn tầng 2 362.6 C.120.N Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào