Sách
Kỹ năng sống dành cho học sinh - Biết lựa chọn: Viết thất bại ở mặt sau: Truyện /
Tác giả CN Ngọc Linh
Nhan đề Kỹ năng sống dành cho học sinh - Biết lựa chọn: Viết thất bại ở mặt sau: Truyện / Ngọc Linh b.s
Thông tin xuất bản H : Thế giới, 2019
Mô tả vật lý 152tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Tâm lý
Từ khóa tự do Kỹ năng sống
Từ khóa tự do Học sinh
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(3): 103067815-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159504
00211
0040C5C4289-DD16-4C9B-A1F6-969F61EB0E0E
005202008101543
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c55000
039|y20200810154554|zchulonghien
100 |aNgọc Linh
245 |aKỹ năng sống dành cho học sinh - Biết lựa chọn: Viết thất bại ở mặt sau: Truyện / |cNgọc Linh b.s
260 |aH : |bThế giới, |c2019
300 |a152tr. ; |c21cm
653 |aTâm lý
653 |aKỹ năng sống
653 |aHọc sinh
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(3): 103067815-7
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067815 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067816 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067817 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào