Sách
Mẹ bình thường dạy con ưu tú /
Tác giả CN Moogwi Kim
Nhan đề Mẹ bình thường dạy con ưu tú / Moogwi Kim, Pumpkin; Nguyễn Hoàng Ngân dịch
Thông tin xuất bản H : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 268tr. ; 23cm
Từ khóa tự do Dạy con
Từ khóa tự do Giáo dục gia đình
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(3): 103067827-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159508
00211
004C9737769-8FC1-4D19-88EE-01CC249C2530
005202008121445
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c86000
039|a20200812144808|bnhuquynh|y20200810160140|zchulonghien
100 |aMoogwi Kim
245 |aMẹ bình thường dạy con ưu tú / |cMoogwi Kim, Pumpkin; Nguyễn Hoàng Ngân dịch
260 |aH : |bLao động, |c2019
300 |a268tr. ; |c23cm
653 |aDạy con
653 |aGiáo dục gia đình
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(3): 103067827-9
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/anhbia/mẹ bình thường dạy con ưu tú.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103067827 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103067828 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103067829 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào