Sách
323.1597 T.550.T
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc /
DDC 323.1597
Tác giả CN Lê Văn Yên
Nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc / Lê Văn Yên
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 446tr. ; 21cm
Tóm tắt Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng vô sản quốc tế (1920 - 1930); kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam (1930 - 1945); những quan điểm cơ bản và giá trị thực tiễn của tư tưởng đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Cách mạng giải phóng dân tộc
Từ khóa tự do Đoàn kết quốc tế
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003290
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004713-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159685
00211
00460B551F9-F1E6-4ECA-99C8-C3BED38CFF68
005202009080839
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200908084247|zhongnhung
082 |a323.1597|bT.550.T
100 |aLê Văn Yên
245 |aTư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc / |cLê Văn Yên
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2019
300 |a446tr. ; |c21cm
520 |aXây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng vô sản quốc tế (1920 - 1930); kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam (1930 - 1945); những quan điểm cơ bản và giá trị thực tiễn của tư tưởng đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh
653 |aCách mạng giải phóng dân tộc
653 |aĐoàn kết quốc tế
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003290
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004713-4
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/ảnh bìa nhung/tư tưởng hcm.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003290 Kho Đọc tầng 2 323.1597 T.550.T Sách tiếng Việt 1
2 202004713 Kho Mượn tầng 2 323.1597 T.550.T Sách tiếng Việt 2
3 202004714 Kho Mượn tầng 2 323.1597 T.550.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào