Sách
959.704092 H.419.T
Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh /
DDC 959.704092
Tác giả CN Lê Văn Yên
Nhan đề Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Văn Yên
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 198tr. ; 21cm
Tóm tắt Cung cấp những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giúp chúng ta hiểu biết, suy ngẫm, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là phong cách làm việc và học tập suốt đời
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Lãnh tụ Cách mạng, chính trị gia
Từ khóa tự do Làm việc
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003291
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004715-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159686
00211
004CF45EE43-63F7-42DA-91DE-86211D044E59
005202009080844
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200908084745|bhongnhung|y20200908084641|zhongnhung
082 |a959.704092|bH.419.T
100 |aLê Văn Yên
245 |aHọc tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh / |cLê Văn Yên
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2020
300 |a198tr. ; |c21cm
520 |aCung cấp những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giúp chúng ta hiểu biết, suy ngẫm, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là phong cách làm việc và học tập suốt đời
651 |aViệt Nam
653 |aHọc tập
653 |aLãnh tụ Cách mạng, chính trị gia
653 |aLàm việc
653 |aHồ Chí Minh
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003291
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004715-6
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/ảnh bìa nhung/học tấm gương.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003291 Kho Đọc tầng 2 959.704092 H.419.T Sách tiếng Việt 1
2 202004715 Kho Mượn tầng 2 959.704092 H.419.T Sách tiếng Việt 2
3 202004716 Kho Mượn tầng 2 959.704092 H.419.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào