Sách
070.509597 S.102.NH
Sách nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1950 - 2020
DDC 070.509597
Nhan đề Sách nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1950 - 2020
Thông tin xuất bản H. : Quân đội nhân dân, 2019
Mô tả vật lý 1272tr. ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu sách xuất bản của nhà xuất bản quân đội nhân dân từ 1950 đến 2020 gồm nhiều nghìn tên sách...
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Danh mục sách
Từ khóa tự do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003232
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159687
00211
004B6151957-7B1B-420B-B750-E1AC0DD60D30
005202009080844
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200908084723|zlethietmay
082 |a070.509597|bS.102.NH
245 |aSách nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1950 - 2020
260 |aH. : |bQuân đội nhân dân, |c2019
300 |a1272tr. ; |c24cm
520 |aGiới thiệu sách xuất bản của nhà xuất bản quân đội nhân dân từ 1950 đến 2020 gồm nhiều nghìn tên sách...
651 |aViệt Nam
653 |aDanh mục sách
653 |aNhà xuất bản Quân đội nhân dân
653 |aSách tham khảo
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003232
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/sach nxb qđnd.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003232 Kho Đọc tầng 2 070.509597 S.102.NH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào