Sách
335.4346 T.120.G
Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà /
DDC 335.4346
Tác giả CN Nguyễn Văn Khoan
Nhan đề Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà / Nguyễn Văn Khoan
Thông tin xuất bản H., 2020
Mô tả vật lý 499tr. ; cm
Tóm tắt Tập hợp các bài viết, lời kể ngắn gọn, súc tích, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân... Thể hiện mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ và là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập và noi theo
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Bài viết
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003289
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004711-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159688
00211
0048CFB0072-F1FA-4EDB-AE1D-BF7EA54FDE90
005202009080848
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200908085132|bhongnhung|y20200908085046|zhongnhung
082 |a335.4346|bT.120.G
100 |aNguyễn Văn Khoan
245 |aTấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà / |cNguyễn Văn Khoan
260 |aH., |c2020
300 |a499tr. ; |ccm
520 |aTập hợp các bài viết, lời kể ngắn gọn, súc tích, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân... Thể hiện mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ và là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập và noi theo
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aBài viết
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003289
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004711-2
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/ảnh bìa nhung/tấm gương bác.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003289 Kho Đọc tầng 2 335.4346 T.120.G Sách tiếng Việt 1
2 202004711 Kho Mượn tầng 2 335.4346 T.120.G Sách tiếng Việt 2
3 202004712 Kho Mượn tầng 2 335.4346 T.120.G Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào