Sách
335.4346 N.551.TH
Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh :
DDC 335.4346
Tác giả CN Phong Lê
Nhan đề Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh : Từ Yêu sách của nhân dân An Nam đến Di chúc Bác Hồ / Phong Lê
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 496tr. ; 24cm
Tóm tắt Gồm các bài viết về các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh, làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam có khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam năm 1919 đến Di chúc năm 1969 và từ Di chúc năm 1969 cho đến năm 2019
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Lãnh tụ cách mạng, chính trị gia
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Văn phong
Từ khóa tự do 1890-1969
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003294
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004719-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159689
00211
004C74B6F79-35E5-4A48-AA0D-91532D90B957
005202009080851
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200908085518|zhongnhung
082 |a335.4346|bN.551.TH
100 |aPhong Lê
245 |aNửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh : |bTừ Yêu sách của nhân dân An Nam đến Di chúc Bác Hồ / |cPhong Lê
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2019
300 |a496tr. ; |c24cm
520 |aGồm các bài viết về các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh, làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam có khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam năm 1919 đến Di chúc năm 1969 và từ Di chúc năm 1969 cho đến năm 2019
651 |aViệt Nam
653 |aLãnh tụ cách mạng, chính trị gia
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aVăn phong
653 |a1890-1969
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003294
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004719-20
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/ảnh bìa nhung/nửa thế kỷ văn thơ.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003294 Kho Đọc tầng 2 335.4346 N.551.TH Sách tiếng Việt 1
2 202004719 Kho Mượn tầng 2 335.4346 N.551.TH Sách tiếng Việt 2
3 202004720 Kho Mượn tầng 2 335.4346 N.551.TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào