Sách
959.704092 H.450.CH
Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại /
DDC 959.704092
Tác giả CN Đỗ Hoàng Linh
Nhan đề Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại / Đỗ Hoàng Linh
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2019
Mô tả vật lý 399tr. ; 24cm
Tóm tắt Bao gồm những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh xoay quanh chủ đề người anh hùng giải phòng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hoá của thời đại
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Danh nhân văn hoá
Từ khóa tự do Lãnh tụ Cách mạng, chính trị gia
Từ khóa tự do Anh hùng dân tộc
Từ khóa tự do 1890-1969
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003293
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004717-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159690
00211
00427637768-E086-456C-9E6E-EA8C66FFF3D7
005202009080855
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200908085829|zhongnhung
082 |a959.704092|bH.450.CH
100 |aĐỗ Hoàng Linh
245 |aHồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại / |cĐỗ Hoàng Linh
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2019
300 |a399tr. ; |c24cm
520 |aBao gồm những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh xoay quanh chủ đề người anh hùng giải phòng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hoá của thời đại
651 |aViệt Nam
653 |aDanh nhân văn hoá
653 |aLãnh tụ Cách mạng, chính trị gia
653 |aAnh hùng dân tộc
653 |a1890-1969
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003293
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004717-8
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/ảnh bìa nhung/biểu tượng thời đại.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003293 Kho Đọc tầng 2 959.704092 H.450.CH Sách tiếng Việt 1
2 202004717 Kho Mượn tầng 2 959.704092 H.450.CH Sách tiếng Việt 2
3 202004718 Kho Mượn tầng 2 959.704092 H.450.CH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào