Sách
895.9228008 K.600.Ư
Ký ức người lính :
DDC 895.9228008
Nhan đề Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!. Nguyễn Huy Hiệu, Cao Thượng Lương, Trần Đăng Thanh... ; Trần Đăng Thanh...T.9 /
Thông tin xuất bản H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 393tr. ; 24cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tạp văn
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003292
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159691
00211
0040FA52E7D-C480-4C8D-9928-A2D899EFBC49
005202009080858
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20200908090206|zhongnhung
082 |a895.9228008|bK.600.Ư
245 |aKý ức người lính : |bĐể tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!. |nT.9 / |cNguyễn Huy Hiệu, Cao Thượng Lương, Trần Đăng Thanh... ; Trần Đăng Thanh...
260 |aH. : |bThông tin và Truyền thông, |c2020
300 |a393tr. ; |c24cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTạp văn
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003292
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/ảnh bìa nhung/ký ức người lính.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003292 Kho Đọc tầng 2 895.9228008 K.600.Ư Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào