Sách
895.92283403 A.107.TH
Anh Thơ toàn tập.
DDC 895.92283403
Tác giả CN Anh Thơ
Nhan đề Anh Thơ toàn tập. Anh Thơ; Cẩm ThơT.3, Hồi ký /
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2019
Mô tả vật lý 866tr. ; 21cm
Tên vùng địa lý Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Hồi ký
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003282
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004697-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00159697
00211
004126B0F3B-23C9-4323-930E-067FA8DEFF52
005202009080923
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200908092645|zhongnhung
082 |a895.92283403|bA.107.TH
100 |aAnh Thơ
245 |aAnh Thơ toàn tập. |nT.3, |pHồi ký / |cAnh Thơ; Cẩm Thơ
260 |aH. : |bVăn học, |c2019
300 |a866tr. ; |c21cm
651 |aViệt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aHồi ký
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003282
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004697-8
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata1/sach/ảnh bìa nhung/anhtho3.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003282 Kho Đọc tầng 2 895.92283403 A.107.TH Sách tiếng Việt 1
2 202004697 Kho Mượn tầng 2 895.92283403 A.107.TH Sách tiếng Việt 2
3 202004698 Kho Mượn tầng 2 895.92283403 A.107.TH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào