Sách
Chú chó mang tên Money :
Tác giả CN Schafer Bodo
Nhan đề Chú chó mang tên Money : Tiền không đợi tuổi / Bodo Schafer; Mai Vy dịch
Thông tin xuất bản H : Kim Đồng, 2018
Mô tả vật lý 196tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Sách thiếu nhi
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Tài chính cá nhân
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(2): 103068585-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160124
00211
00498CEDBB2-BE51-4EFE-BABF-EFC902827256
005202101191013
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c50000
039|y20210119101312|zchulonghien
100 |aSchafer Bodo
245 |aChú chó mang tên Money : |bTiền không đợi tuổi / |cBodo Schafer; Mai Vy dịch
260 |aH : |bKim Đồng, |c2018
300 |a196tr. ; |c21cm
653 |aQuản lý
653 |aSách thiếu nhi
653 |aTrẻ em
653 |aTài chính cá nhân
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(2): 103068585-6
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103068585 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103068586 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào