Sách
Sổ tay từ trái nghĩa Tiếng Việt :
Tác giả CN Trí Tuệ
Nhan đề Sổ tay từ trái nghĩa Tiếng Việt : Dành cho học sinh / Trí Tuệ b.s
Thông tin xuất bản H : Khoa học xã hội, 2017
Mô tả vật lý 219tr. ; 18cm
Từ khóa tự do Tiếng Việt
Từ khóa tự do Sổ tay
Địa chỉ VPLKho Luân Chuyển tầng 1(5): 103068645-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160140
00211
0040587D6C9-B464-4A37-834B-DF44913FAFCF
005202101210937
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c26000
039|y20210121093712|zchulonghien
100 |aTrí Tuệ
245 |aSổ tay từ trái nghĩa Tiếng Việt : |bDành cho học sinh / |cTrí Tuệ b.s
260 |aH : |bKhoa học xã hội, |c2017
300 |a219tr. ; |c18cm
653 |aTiếng Việt
653 |aSổ tay
852|aVPL|bKho Luân Chuyển tầng 1|j(5): 103068645-9
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103068645 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 1
2 103068646 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 2
3 103068647 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 3
4 103068648 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 4
5 103068649 Kho Luân Chuyển tầng 1 Sách tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào