Sách
530.076 SK.200.T
Sketch test luyện đề THPT QG 2020 môn Vật lí /
DDC 530.076
Tác giả CN Phạm Quốc Toản
Nhan đề Sketch test luyện đề THPT QG 2020 môn Vật lí / Phạm Quốc Toản
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 277tr. ; 26cm
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Đề thi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003316
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004772-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160242
00211
00478212EEE-49F4-4724-8D84-1DD4EFEFCB07
005202104080823
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c178000
039|a20210408082528|blethietmay|c20210407153523|dlethietmay|y20210407152924|zlethietmay
082 |a530.076|bSK.200.T
100 |aPhạm Quốc Toản
245 |aSketch test luyện đề THPT QG 2020 môn Vật lí / |cPhạm Quốc Toản
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2020
300 |a277tr. ; |c26cm
653 |aVật lí
653 |aTrung học phổ thông
653 |aĐề thi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003316
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004772-3
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/may anhbia2021/vatli stetch test.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003316 Kho Đọc tầng 2 530.076 SK.200.T Sách tiếng Việt 1
2 202004772 Kho Mượn tầng 2 530.076 SK.200.T Sách tiếng Việt 2
3 202004773 Kho Mượn tầng 2 530.076 SK.200.T Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào