Sách
546.076 H.107.TR
Hành trình từ 0 đến 9+ môn Hóa học :
DDC 546.076
Tác giả CN Lê Đăng Khương
Nhan đề Hành trình từ 0 đến 9+ môn Hóa học : Phần vô cơ / Lê Đăng Khương
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 438tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Sách tham khảo
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Vô cơ
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003318
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004776-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160244
00211
004D0367982-17DA-44E8-ACF6-41D6F3BE8B48
005202104090853
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c268000
039|a20210409085531|blethietmay|c20210408082839|dlethietmay|y20210407154439|zlethietmay
082 |a546.076|bH.107.TR
100 |aLê Đăng Khương
245 |aHành trình từ 0 đến 9+ môn Hóa học : |bPhần vô cơ / |cLê Đăng Khương
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2019
300 |a438tr. ; |c27cm
653 |aSách tham khảo
653 |aHóa học
653 |aVô cơ
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003318
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004776-7
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/may anhbia2021/hoahocvoco 0den9.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003318 Kho Đọc tầng 2 546.076 H.107.TR Sách tiếng Việt 1
2 202004776 Kho Mượn tầng 2 546.076 H.107.TR Sách tiếng Việt 2
3 202004777 Kho Mượn tầng 2 546.076 H.107.TR Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào