Sách
959.7076 Đ.458.PH
Đột phá 8+ môn Lịch sử /
DDC 959.7076
Tác giả CN Nguyễn Mạnh Hưởng
Nhan đề Đột phá 8+ môn Lịch sử / Nguyễn Mạnh Hưởng
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 440tr. ; 28cm
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Luyện thi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003320
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202004758
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160246
00211
004E80B06F5-72AC-416C-B0ED-140A4CBB703E
005202104091020
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c250000
039|a20210409102244|blethietmay|c20210408085848|dlethietmay|y20210408085742|zlethietmay
082 |a959.7076|bĐ.458.PH
100 |aNguyễn Mạnh Hưởng
245 |aĐột phá 8+ môn Lịch sử / |cNguyễn Mạnh Hưởng
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a440tr. ; |c28cm
653 |aTrung học phổ thông
653 |aLịch sử
653 |aLuyện thi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003320
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202004758
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/may anhbia2021/dotphalichsu.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003320 Kho Đọc tầng 2 959.7076 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 1
2 202004758 Kho Mượn tầng 2 959.7076 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào