Sách
540.076 Đ.458.PH
Đột phá 8+ môn Hóa học /
DDC 540.076
Tác giả CN Nguyễn Thị Dung
Nhan đề Đột phá 8+ môn Hóa học / Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Hồng, Chu Thị Nhung
Nhan đề T1
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 255tr. ; 28cm
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Luyện thi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003321
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160247
00211
004CCB8FE0B-B2A0-4C01-A891-02821A984D5B
005202104091022
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c250000
039|a20210409102443|blethietmay|c20210408161114|dnhuquynh|y20210408092339|zlethietmay
082 |a540.076|bĐ.458.PH
100 |aNguyễn Thị Dung
245 |aĐột phá 8+ môn Hóa học / |cNguyễn Thị Dung, Vũ Thị Hồng, Chu Thị Nhung
245|nT1
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a255tr. ; |c28cm
653 |aTrung học phổ thông
653 |aHóa học
653 |aLuyện thi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003321
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/may anhbia2021/dotphahoahoc t1.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003321 Kho Đọc tầng 2 540.076 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào