Sách
540.076 Đ.458.PH
Đột phá 8+ môn Hóa học /
DDC 540.076
Tác giả CN Nguyễn Thị Dung
Nhan đề Đột phá 8+ môn Hóa học / Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Hồng, Chu Thị Nhung
Nhan đề T2
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 282tr. ; 28cm
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Luyện thi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003322
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202004757
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160248
00211
00417392000-230E-4F6C-A2F6-C728B40F46D7
005202104091023
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c250000
039|a20210409102549|blethietmay|y20210408092703|zlethietmay
082 |a540.076|bĐ.458.PH
100 |aNguyễn Thị Dung
245 |aĐột phá 8+ môn Hóa học / |cNguyễn Thị Dung, Vũ Thị Hồng, Chu Thị Nhung
245|nT2
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a282tr. ; |c28cm
653 |aTrung học phổ thông
653 |aHóa học
653 |aLuyện thi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003322
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202004757
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/may anhbia2021/dotphahoahoc t2.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003322 Kho Đọc tầng 2 540.076 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 1
2 202004757 Kho Mượn tầng 2 540.076 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào