Sách
530.076 Đ.458.PH
Đột phá 8+ môn Vật lí /
DDC 530.076
Tác giả CN Nguyễn Anh Vinh
Nhan đề Đột phá 8+ môn Vật lí / Nguyễn Anh Vinh, Đặng Thị Lan Anh, Trịnh Lê Hoàng,...
Nhan đề T1
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 433tr. ; 28cm
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Luyện thi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003323
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(1): 202004759
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160249
00211
00449F7A07D-2DFD-489A-BD71-479DD36F2685
005202104091025
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c250000
039|a20210409102719|blethietmay|c20210408094100|dlethietmay|y20210408093927|zlethietmay
082 |a530.076|bĐ.458.PH
100 |aNguyễn Anh Vinh
245 |aĐột phá 8+ môn Vật lí / |cNguyễn Anh Vinh, Đặng Thị Lan Anh, Trịnh Lê Hoàng,...
245|nT1
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a433tr. ; |c28cm
653 |aVật lí
653 |aTrung học phổ thông
653 |aLuyện thi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003323
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(1): 202004759
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/may anhbia2021/dotphavatli t1.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003323 Kho Đọc tầng 2 530.076 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 1
2 202004759 Kho Mượn tầng 2 530.076 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào