Sách
428.76 Đ.458.PH
Đột phá 8+ môn Tiếng Anh /
DDC 428.76
Tác giả CN Hà Thị Như Hoa
Nhan đề Đột phá 8+ môn Tiếng Anh / Hà Thị Như Hoa, Phạm THị Mai Anh, Trần Thanh Tâm
Nhan đề T1
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 383tr. ; 28cm
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Luyện thi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003325
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004760-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160251
00211
0043D7CC39D-6D96-4460-87AD-4A9FB97012F8
005202104091027
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c250000
039|a20210409102938|blethietmay|c20210408095937|dlethietmay|y20210408095754|zlethietmay
082 |a428.76|bĐ.458.PH
100 |aHà Thị Như Hoa
245 |aĐột phá 8+ môn Tiếng Anh / |cHà Thị Như Hoa, Phạm THị Mai Anh, Trần Thanh Tâm
245|nT1
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a383tr. ; |c28cm
653 |aTiếng Anh
653 |aTrung học phổ thông
653 |aLuyện thi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003325
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004760-1
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/may anhbia2021/dotphatienganh8.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003325 Kho Đọc tầng 2 428.76 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 1
2 202004760 Kho Mượn tầng 2 428.76 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 2
3 202004761 Kho Mượn tầng 2 428.76 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào