Sách
428.76 Đ.458.PH
Đột phá 8+ môn Tiếng Anh /
DDC 428.76
Tác giả CN Hà Thị Như Hoa
Nhan đề Đột phá 8+ môn Tiếng Anh / Hà Thị Như Hoa, Phạm THị Mai Anh, Trần Thanh Tâm
Nhan đề T2
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 382tr. ; 28cm
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Luyện thi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003326
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004762-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160252
00211
004FA3B971B-8BE6-4B5F-9009-6C703F562DE9
005202104091028
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c250000
039|a20210409103032|blethietmay|y20210408100034|zlethietmay
082 |a428.76|bĐ.458.PH
100 |aHà Thị Như Hoa
245 |aĐột phá 8+ môn Tiếng Anh / |cHà Thị Như Hoa, Phạm THị Mai Anh, Trần Thanh Tâm
245|nT2
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a382tr. ; |c28cm
653 |aTiếng Anh
653 |aTrung học phổ thông
653 |aLuyện thi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003326
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004762-3
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/may anhbia2021/dotphatienganh8t1.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003326 Kho Đọc tầng 2 428.76 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 1
2 202004762 Kho Mượn tầng 2 428.76 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 2
3 202004763 Kho Mượn tầng 2 428.76 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào