Sách
570.076 Đ.458.PH
Đột phá 8+ môn Sinh học /
DDC 570.076
Tác giả CN Trương Thị Thanh Hằng
Nhan đề Đột phá 8+ môn Sinh học / Trương Thị Thanh Hằng, Đỗ Thị Dung
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 470tr. ; 28cm
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Luyện thi
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003327
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004764-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160253
00211
004B401FEC1-D842-4389-A108-61EB20F173E7
005202104091030
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c250000
039|a20210409103200|blethietmay|y20210408100244|zlethietmay
082 |a570.076|bĐ.458.PH
100 |aTrương Thị Thanh Hằng
245 |aĐột phá 8+ môn Sinh học / |cTrương Thị Thanh Hằng, Đỗ Thị Dung
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a470tr. ; |c28cm
653 |aTrung học phổ thông
653 |aSinh học
653 |aLuyện thi
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003327
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004764-5
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/may anhbia2021/dotphasinhhoc.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003327 Kho Đọc tầng 2 570.076 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 1
2 202004764 Kho Mượn tầng 2 570.076 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 2
3 202004765 Kho Mượn tầng 2 570.076 Đ.458.PH Sách tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào