Sách
658 T.600.PH
Tỷ phú bán giày /
DDC 658
Tác giả CN Tony Hsieh
Nhan đề Tỷ phú bán giày / Tony Hsieh; Hoàng Thị Minh Hiếu dịch.
Nhan đề khác Delivering happiness
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản H. : Lao động Xã hội, 2021
Mô tả vật lý 367tr. ; 21cm
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003330
Địa chỉ VPLKho Mượn tầng 2(2): 202004806-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160256
00211
00412A55195-F582-4168-AF1B-4E76D206B1AE
005202104081029
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |c139000
039|a20210408103111|blethietmay|y20210408102709|zlethietmay
082 |a658|bT.600.PH
100 |aTony Hsieh
245 |aTỷ phú bán giày / |cTony Hsieh; Hoàng Thị Minh Hiếu dịch.
246 |a Delivering happiness
250 |aTái bản lần thứ 10
260 |aH. : |bLao động Xã hội, |c2021
300 |a367tr. ; |c21cm
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aQuản lý
653 |aThành công
653 |aLãnh đạo
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003330
852|aVPL|bKho Mượn tầng 2|j(2): 202004806-7
8561|uhttp://thuvien.vinhphuc.gov.vn/vpkiposdata0/kipossyswebfiles/anh bia/may anhbia2021/typhubangiay.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 202004806 Kho Mượn tầng 2 658 T.600.PH Sách tiếng Việt 2
2 202004807 Kho Mượn tầng 2 658 T.600.PH Sách tiếng Việt 3
3 201003330 Kho Đọc tầng 2 658 T.600.PH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào