Sách
959.731 TH.116.L
Thăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung Hưng /
DDC 959.731
Tác giả CN Nguyễn Thừa Hỷ
Nhan đề Thăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung Hưng / Nguyễn Thừa Hỷ
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 927tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Trình bày khái quát về lịch sử Việt Nam dưới thời Mạc - Lê Trung hưng, Thăng Long - Kẻ Chợ, những biến động trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Một giai đoạn duy nhất trong lịch sử, suốt hai thế kỷ rưỡi - Đại Việt liên tục ở trong tình trạng cùng một lúc có hai vua (Lê - Mạc), hai chúa (Trịnh - Nguyễn), cả vua lẫn chúa (vua Lê - chúa Trịnh)... Nói lên sự phức tạp, mâu thuẫn đan xen giữa mô hình chính trị - hệ tư tưởng với thực thể đời sống
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Nhà Mạc
Từ khóa tự do Lê Trung Hưng
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003622
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160680
00211
004E2EF723C-916F-4F67-8CD0-60FD0DE6E532
005202106240906
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624090837|zlethietmay
082 |a959.731|bTH.116.L
100|aNguyễn Thừa Hỷ
245 |aThăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung Hưng / |cNguyễn Thừa Hỷ
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a927tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aTrình bày khái quát về lịch sử Việt Nam dưới thời Mạc - Lê Trung hưng, Thăng Long - Kẻ Chợ, những biến động trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Một giai đoạn duy nhất trong lịch sử, suốt hai thế kỷ rưỡi - Đại Việt liên tục ở trong tình trạng cùng một lúc có hai vua (Lê - Mạc), hai chúa (Trịnh - Nguyễn), cả vua lẫn chúa (vua Lê - chúa Trịnh)... Nói lên sự phức tạp, mâu thuẫn đan xen giữa mô hình chính trị - hệ tư tưởng với thực thể đời sống
651 |aHà Nội
653 |aNhà Mạc
653 |aLê Trung Hưng
653|aLịch sử
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003622
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003622 Kho Đọc tầng 2 959.731 TH.116.L Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào