Sách
959.731 CH.125.B
Châu bản Triều Nguyễn về Hà Nội /
DDC 959.731
Tác giả CN Đào Thị Diến
Nhan đề Châu bản Triều Nguyễn về Hà Nội / Đào Thị Diến (ch.b.), Nguyễn Thu Hoài, Cao Việt Anh...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 818tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt KKhái quát về tổ chức bộ máy hành chính, an ninh - trật tự, thời tiết, mùa mùa màng, tu bổ quản lý đê điều, giá cả các mặt hàng thiết yếu và việc sản xuất, mua bán hàng hoá phục vụ triều đình và nhân dân trên địa bàn Hà Nội...cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Nhà Nguyễn
Từ khóa tự do Văn bản hành chính
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003623
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160681
00211
004F9A71FBD-A5B9-46B8-852A-9713A9ACDEDB
005202106240912
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624091443|zlethietmay
082 |a959.731|bCH.125.B
100|aĐào Thị Diến
245 |aChâu bản Triều Nguyễn về Hà Nội / |cĐào Thị Diến (ch.b.), Nguyễn Thu Hoài, Cao Việt Anh...
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a818tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aKKhái quát về tổ chức bộ máy hành chính, an ninh - trật tự, thời tiết, mùa mùa màng, tu bổ quản lý đê điều, giá cả các mặt hàng thiết yếu và việc sản xuất, mua bán hàng hoá phục vụ triều đình và nhân dân trên địa bàn Hà Nội...cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX
651 |aHà Nội
653 |aNhà Nguyễn
653 |aVăn bản hành chính
653|aLịch sử
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003623
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003623 Kho Đọc tầng 2 959.731 CH.125.B Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào