Sách
959.7026 V.561.TR
Vương triều Lê (1428 - 1527) /
DDC 959.7026
Tác giả CN Nguyễn Quang Ngọc
Nhan đề Vương triều Lê (1428 - 1527) / Nguyễn Quang Ngọc (ch.b.), Hà Mạnh Khoa, Hoàng Anh Tuấn...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 496tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Cung cấp đầy đủ, hệ thống và toàn diện lịch sử dân tộc trong 100 năm dưới triều Lê (1428-1527) về các mặt xây dựng và củng cố đất nước, quân đội, chính sách kinh tế, xã hội... qua các triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nghi Dân...
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Nhà Lê
Từ khóa tự do Lịch sử trung đại
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003624
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160682
00211
004DC7EA177-71B6-4647-B373-5E78A76DA044
005202106240920
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624092235|zlethietmay
082 |a959.7026|bV.561.TR
100|aNguyễn Quang Ngọc
245 |aVương triều Lê (1428 - 1527) / |cNguyễn Quang Ngọc (ch.b.), Hà Mạnh Khoa, Hoàng Anh Tuấn...
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a496tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aCung cấp đầy đủ, hệ thống và toàn diện lịch sử dân tộc trong 100 năm dưới triều Lê (1428-1527) về các mặt xây dựng và củng cố đất nước, quân đội, chính sách kinh tế, xã hội... qua các triều vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nghi Dân...
651 |aHà Nội
653 |aNhà Lê
653 |aLịch sử trung đại
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003624
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003624 Kho Đọc tầng 2 959.7026 V.561.TR Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào