Sách
959.731 V.561.TR
Xã, phường, thị trấn Hà Nội
DDC 959.731
Nhan đề Xã, phường, thị trấn Hà Nội
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 983tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Giới thiệu những thông tin khái quát về quá trình hình thành phát triển, tiềm năng về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, thành tích nổi bật và định hướng phát triển của 584 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Thị trấn
Từ khóa tự do Phường
Từ khóa tự do
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003627
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160685
00211
00422727D61-6AB1-45F7-9337-A66E58BCB568
005202106240933
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624093610|zlethietmay
082 |a959.731|bV.561.TR
245 |aXã, phường, thị trấn Hà Nội
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a983tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aGiới thiệu những thông tin khái quát về quá trình hình thành phát triển, tiềm năng về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, thành tích nổi bật và định hướng phát triển của 584 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội
651 |aHà Nội
653 |aThị trấn
653 |aPhường
653|a
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003627
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003627 Kho Đọc tầng 2 959.731 X.100.PH Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào