Sách
959.731 B.305.N
Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội /
DDC 959.731
Tác giả CN Phan Phương Thảo
Nhan đề Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội / Phan Phương Thảo (ch.b.), Đỗ Hương Thảo, Phạm Đức Anh...
Nhan đề Phần bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 1099tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Giới thiệu sự đa dạng lịch sử, văn hoá, tộc người của vùng đất mới sáp nhập vào Hà Nội từ thời kỳ bình minh lịch sử đến thời kỳ Đổi mới (đến trước 1-8-2008) và các sự kiện của Hà Nội theo địa giới hành chính hiện nay từ 1-8-2008 đến hết năm 2014
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Biên niên sự kiện
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003628
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160686
00211
004C32DD710-4357-4E31-A209-C3DAC90EA2D8
005202106240944
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624094650|zlethietmay
082 |a959.731|bB.305.N
100|aPhan Phương Thảo
245 |aBiên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội / |cPhan Phương Thảo (ch.b.), Đỗ Hương Thảo, Phạm Đức Anh...
245|bPhần bổ sung
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a1099tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aGiới thiệu sự đa dạng lịch sử, văn hoá, tộc người của vùng đất mới sáp nhập vào Hà Nội từ thời kỳ bình minh lịch sử đến thời kỳ Đổi mới (đến trước 1-8-2008) và các sự kiện của Hà Nội theo địa giới hành chính hiện nay từ 1-8-2008 đến hết năm 2014
651 |aHà Nội
653 |aLịch sử
653 |aBiên niên sự kiện
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003628
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003628 Kho Đọc tầng 2 959.731 B.305.N Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào