Sách
959.731 T.455.T
Tổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội (1898 - 8/2008) /
DDC 959.731
Tác giả CN Tống Trung Tín
Nhan đề Tổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội (1898 - 8/2008) / Tống Trung Tín (ch.b.), Lâm Thị Mỹ Dung, Lại Văn Tới...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 795tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Khái quát vị trí địa lý và lịch sử khảo cổ học thủ đô Hà Nội trước tháng 8/2008; giới thiệu khảo cổ học Hà Nội thời đại Đồng thau - Sắt sớm; khảo cổ học lịch sử Hà Nội; nghiên cứu giá trị lịch sử - văn hoá của các di tích khảo cổ học Hà Nội; công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích khảo cổ học Hà Nội
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Khảo cổ học
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003629
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160687
00211
00482508F9C-065C-4FE7-ACFF-BFBA7A400DB0
005202106240949
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624095138|zlethietmay
082 |a959.731|bT.455.T
100|aTống Trung Tín
245 |aTổng tập khảo cổ học Thăng Long - Hà Nội (1898 - 8/2008) / |cTống Trung Tín (ch.b.), Lâm Thị Mỹ Dung, Lại Văn Tới...
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a795tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aKhái quát vị trí địa lý và lịch sử khảo cổ học thủ đô Hà Nội trước tháng 8/2008; giới thiệu khảo cổ học Hà Nội thời đại Đồng thau - Sắt sớm; khảo cổ học lịch sử Hà Nội; nghiên cứu giá trị lịch sử - văn hoá của các di tích khảo cổ học Hà Nội; công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích khảo cổ học Hà Nội
651 |aHà Nội
653 |aKhảo cổ học
653 |aLịch sử
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003629
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003629 Kho Đọc tầng 2 959.731 T.455.T Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào