Sách
959.731 K.312.Đ
Kinh đô Rồng - Từ truyền thống thượng võ đến chủ nghĩa anh hùng /
DDC 959.731
Tác giả CN Nguyễn Khắc Phục
Nhan đề Kinh đô Rồng - Từ truyền thống thượng võ đến chủ nghĩa anh hùng / Nguyễn Khắc Phục, Bằng Việt
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 602tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Tổng kết truyền thống thượng võ trải qua các giai đoạn: võ học cổ truyền từ thuở sơ khai đến thời kì phát triển có lớp lang và môn phái rõ ràng; võ công hiển hách từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; khí phách Thăng Long - Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh; đồng thời phác hoạ mối quan hệ nhân quả giữa tinh thần thượng võ với chủ nghĩa anh hùng dân tộc
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Kinh đô rồng
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003631
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160689
00211
004C657F77E-1747-4E5E-BBD0-71BE88D1C85B
005202106241005
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624100742|zlethietmay
082 |a959.731|bK.312.Đ
100|aNguyễn Khắc Phục
245 |aKinh đô Rồng - Từ truyền thống thượng võ đến chủ nghĩa anh hùng / |cNguyễn Khắc Phục, Bằng Việt
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a602tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aTổng kết truyền thống thượng võ trải qua các giai đoạn: võ học cổ truyền từ thuở sơ khai đến thời kì phát triển có lớp lang và môn phái rõ ràng; võ công hiển hách từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; khí phách Thăng Long - Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh; đồng thời phác hoạ mối quan hệ nhân quả giữa tinh thần thượng võ với chủ nghĩa anh hùng dân tộc
651 |aHà Nội
653 |aKinh đô rồng
653 |aLịch sử
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003631
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003631 Kho Đọc tầng 2 959.731 K.312.Đ Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào