Sách
337.59731 K.312.T
Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội /
DDC 337.59731
Tác giả CN Nguyễn Quang Lân
Nhan đề Kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội / Nguyễn Quang Lân, Tô Xuân Dân
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 639tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của sự hình thành và phát triển kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội. Thành tựu về kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội từ khi đổi mới đến nay. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, viện trợ phát triển chính thức (ODA), hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hoá, hoạt động du lịch quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Tầm nhìn mới, bước đi của các hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn thủ đô Hà Nội đến năm 2030
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Kinh tế đối ngoại
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003632
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160690
00211
00422CB7ECE-36B3-45FA-865D-9922BF837A19
005202106241011
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624101327|zlethietmay
082 |a337.59731|bK.312.T
100|aNguyễn Quang Lân
245 |aKinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội / |cNguyễn Quang Lân, Tô Xuân Dân
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a639tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aKhái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của sự hình thành và phát triển kinh tế đối ngoại Thăng Long - Hà Nội. Thành tựu về kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Nội từ khi đổi mới đến nay. Đầu tư trực tiếp nước ngoài, viện trợ phát triển chính thức (ODA), hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hoá, hoạt động du lịch quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Tầm nhìn mới, bước đi của các hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn thủ đô Hà Nội đến năm 2030
651 |aHà Nội
653 |aKinh tế đối ngoại
653 |aLịch sử
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003632
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003632 Kho Đọc tầng 2 337.59731 K.312.T Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào