Sách
306.850959731 GI.100.Đ
Gia đình Thăng Long - Hà Nội /
DDC 306.850959731
Tác giả CN Lê Thị Quý
Nhan đề Gia đình Thăng Long - Hà Nội / Lê Thị Quý
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 455tr. ; 24cm
Tùng thư Tủ sách 1000 năm Thăng Long
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận về gia đình, quá trình hình thành và phát triển của gia đình Việt Nam và gia đình Thăng Long - Hà Nội qua các truyền thuyết và câu chuyện lịch sử, gia đình Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ: thời kỳ phong kiến tới trước khi thực dân Pháp xâm lược (1010-1858), thời kỳ thực dân nửa phong kiến (1858-1945), thời kỳ công nghiệp hoà, hiện đại hoá đất nước (1954-2017)
Tên vùng địa lý Hà Nội
Từ khóa tự do Gia đình
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ VPLKho Đọc tầng 2(1): 201003633
000 00000nam#a2200000ui#4500
00160691
00211
00498A11461-FE8A-4660-9A26-2FFD03C16BCE
005202106241015
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210624101801|zlethietmay
082 |a306.850959731|bGI.100.Đ
100|aLê Thị Quý
245 |aGia đình Thăng Long - Hà Nội / |cLê Thị Quý
260 |aH. : |bNxb. Hà Nội, |c2019
300 |a455tr. ; |c24cm
490 |aTủ sách 1000 năm Thăng Long
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận về gia đình, quá trình hình thành và phát triển của gia đình Việt Nam và gia đình Thăng Long - Hà Nội qua các truyền thuyết và câu chuyện lịch sử, gia đình Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ: thời kỳ phong kiến tới trước khi thực dân Pháp xâm lược (1010-1858), thời kỳ thực dân nửa phong kiến (1858-1945), thời kỳ công nghiệp hoà, hiện đại hoá đất nước (1954-2017)
651 |aHà Nội
653 |aGia đình
653 |aLịch sử
653|aViệt Nam
852|aVPL|bKho Đọc tầng 2|j(1): 201003633
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 201003633 Kho Đọc tầng 2 306.850959731 GI.100.Đ Sách tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào